Lexikon - D

DAB (Digital Audio Broadcasting)
digitális hang-műsorszórás.

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
digitálisan erősített, vezeték nélküli távközlési rendszer.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
dinamikus végpont konfigurációs protokoll.

dial-up modem
felhívható modem (ahol a modem: a modulátor-demodulátor, vagyis jelátalakító-jelvisszaalakító szavak összevonásából származik).

Digital Right Management
digitális jogkezelő.

Digitális jel
az analóg hullámformának olyan digitális impulzusok sorozatával való reprezentálása, amelyek az analóg jel valamely tulajdonságát kódolják. A digitalizálás azt jelenti, hogy a jel amplitúdójával, vagy frekvenciájával nem törődve csupán az impulzus meglétét vizsgáljuk.

Digitális jel “tömörítése”
az átviteli csatorna, illetve a jeltároló eszközök kapacitásainak lényegesen hatékonyabb kihasználást teszi lehetővé. A tömörítés során a jelet egyrészt megszabadítjuk a redundáns (ismétlődő) információktól (pl.: ha két egymás mellett lévő képpont tulajdonságai – színe, fényereje – azonos, akkor nem visszük át kétszer ugyanazt a jelet a csatornán, hanem csak egyszer, s tudatjuk a vevővel, hogy a reprodukció során két egyforma képpontot állítson elő), másrészt azoktól az információktól is, amelyeket az érzékszerveink nem vagy csak elhanyagolható mértékben érzékelnek – a két módszer együttes alkalmazásával több, mint százszoros információmennyiség-csökkentést érhetünk el, az eredeti minőség jelentéktelen romlása mellett.

Digitális simulcast
analóg csomag mellett adott digitális nagycsomag, amely tartalmazza az analóg csatornák nagyobb részét (azért nem mindegyiket, mert a rosszabb minőségű csatornákat nem lehet digitálisan adni) és esetleg néhány plusz csatornát.

DLP (Digital Line Processing)
digitális TV-sor feldolgozás

DMB (Digital Multimedia Broadcasting)
digitális multimédia sugárzás.

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification)
a kábelhálózatos adatátvitel interfész specifikációja.

DS, Downstream
előreirány, letöltési irány – a szolgáltatótól az előfizető felé haladó információáramlás iránya; ezzel ellentétes az “upstream”, a feltöltési irány.

DSL (Digital Subscriber Line)
digitális előfizetői vonal.

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)
DSL hozzáférési multiplexer.

DTG (Digital Terrestrial Group)
az angol digitális földfelszíni műsorszórást koordináló bizottság.

DTH (Direct-to-home)
egyéni műholdas vétel.

DTT (Digital Terrestrial Transmission)
digitális földfelszíni átvitel.

DVB (Digital Video Broadcasting)
digitális képműsorszórás.

DVB-C (Digital Video Broadcasting Cable)
kábeles digitális képműsorszórás.

DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld)
digitális videó-sugárzás kézi készülékre (a DVB konzorcium által kidolgozott speciális földfelszíni sugárzó rendszer, amely a DVB-T technológiát egészíti ki)

DVB-RCC (DVB Return Channel for Cable)
DVB kábeles visszirány specifikáció.

DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite)
műholdas DVB képműsorszórás.

DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial)
földfelszíni digitális képműsorszórás.

DVB-TXT (DVB Teletext Specification)
DVB teletext specifikáció.

DVD (Digital Versatile Disc)
DVD